Menu

Generalforsamling 19. marts 2020

image
Thomas Rysgaard Jensen
23. februar 2020 kl. 14:24
Mød op klokken 19.00 i SfB’s klubhus på Hellegårdsvej 4

Generalforsamling i Fortuna Svendborg, torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.00 i SfB’s klubhus på Hellegårdsvej 4.

Dagsordenen i henhold til vedtægterne.

 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning af det forløbne år. 
 4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 5. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand (i lige år)
 8. Valg af næstformand (i ulige år)
 9. Valg af kasserer (i ulige år)
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af revisorer.
 12. Eventuelt