Menu

Invitation til generalforsamling

image
17. marts 2019 kl. 19:56

Forældre og medlemmer inviteres til generalforsamling i Fortuna-Svendborg torsdag den 28. marts. Det sker kl. 19.00 i SfB’s klubhus på Hellegårdsvej 4.

Dagsordenen i henhold til vedtægterne er flg:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning af det forløbne år.
 4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
 5. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand (i lige år)
 8. Valg af næstformand (i ulige år)
 9. Valg af kasserer (i ulige år)
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 11. Valg af revisorer.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Vel mødt.