Menu

Generalforsamling i Fortuna Svendborg tirsdag den 15. juni

image
Thomas Rysgaard Jensen
17. maj 2021 kl. 21:25
kl. 19.30 i SfB’s klubhus på Tipsvænget 4.

Tirsdag den 15. juni 2020 kl. 19.30 holder vi generalforsamling i SfB’s klubhus på Tipsvænget 4.

Skriv til ét af klubbens bestyrelsesmedlemmer senest tirsdag den 1. juni, hvis du har forslag til dagsordenen. Ellers er dagsordenen som i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Bestyrelsens beretning af det forløbne år.
 • Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 • Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af formand (i lige år)
 • Valg af næstformand (i ulige år)
 • Valg af kasserer (i ulige år)
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisorer.
Luk