Menu

Generalforsamling i Fortuna Svendborg tirsdag den 22. marts

image
12. februar 2022 kl. 09:46
kl. 19.00 i det nye klubhus i SG Huset på Ryttervej 70 i Svendborg

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 holder vi generalforsamling i det nye klubhus i SG Huset på Ryttervej 70 i Svendborg.

Skriv til ét af klubbens bestyrelsesmedlemmer senest tirsdag den 8. marts, hvis du har forslag til dagsordenen.

Ellers er dagsordenen som i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Bestyrelsens beretning af det forløbne år.
 • Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 • Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af formand (i lige år)
 • Valg af næstformand (i ulige år)
 • Valg af kasserer (i ulige år)
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisorer.
Luk