Menu

Generalforsamling mandag 22. juni 2020 kl. 19.00

image
Thomas Rysgaard Jensen
16. juni 2020 kl. 21:47
Indkaldt med beklageligt kort varsel pga Corona

Generalforsamling i Fortuna Svendborg

Mandag den 22. juni 2020 kl. 19.00 i SfB’s klubhus på Tipsvænget 4.

Dagsordenen i henhold til vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning af det forløbne år.
 4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 5. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand (i lige år)
 8. Valg af næstformand (i ulige år)
 9. Valg af kasserer (i ulige år)
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af revisorer.
 12. Eventuelt.
Luk